Verantwoording

Ballast, D.K. (2002). Interior design reference manual. Belmont, CA: Professional Pub

Beer, Y. de (2011). De kleine gids: Mensen met een licht verstandelijke beperking. Deventer: Kluwer

Billen G. (2005) PAD methode. Nederlandse bewerking door: Seminarium voor Orthopedagogiek en Trimbos Instituut. Hogeschool van Utrecht Seminarium Orthopedagogiek, Utrecht

Buijs, L. (2013). Spelen van emoties; Hoe beinvloeden kleuren en patronen de beleving van emoties en empathie? Universiteit Utrecht: Master Psychologie. Geraadpleegd op 16 oktober 2016 via http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/278770/Buijs%203385566.pdf?sequence=1

Lammers, M. (2009). Overzicht programma’s en materialen sociaal emotionele ontwikkeling; voor leerkrachten van het SO en VSO en ondersteuners van mensen met een verstandelijke beperking. Geraadpleegd op 14 oktober 2016  via http://seksueelgeweld.info/doc/Programma’s_en_materialen_soc_vaardigheden_2009_web.pdf

Overveld, K. (2012). Korte lontjes en coole gasten. Gericht omgaan met agressie in school. Geraadpleegd op 14 oktober 2016  via http://wij-leren.nl/omgaan-met-agressie.php

PAD methode (2003). Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) Geraadpleegd op 14 oktober 2016  via http://wij-leren.nl/omgaan-met-agressie.php

 Schuurman, M. (1990). Denken, voelen, doen. Sociaal-emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs. Antwerpen Apeldoorn: Garant

Valdez, P. & Mehrabian, A. (1994). Effects of color on emotions. Journal of Experimental Psychology. Geraadpleegd op 14 oktober 2016 via http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/459/739/RUG01-001459739_2011_0001_AC.pdf

Zoon, M. (2013). Wat werkt bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking? Geraadpleegd op 12 oktober 2016 via  http://www.nji.nl/nl/Watwerkt_LVB.pdf

…'n duidelijker emotie indicator.