Onderbouwing


Het omgaan met emoties en het beheersen van sociale vaardigheden zijn belangrijk om op een prettige manier te kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Het (h)erkennen en benoemen van eigen emoties en die van een ander zijn daarbij essentieel.
Leerlingen ervaren dat vaak als lastig.

Voor leerlingen met een verstandelijke beperking is het sowieso van belang dat de leerstof visueel gemaakt wordt.
Werken met een visueel leermiddel, zoals met de Emocube, werkt bevorderend als het om het omgaan met emoties en de beheersing van sociale vaardigheden gaat.
Leerlingen met een verminderde (taal) ontwikkeling kunnen zo beter duidelijk maken wat ze voelen.

…'n duidelijker emotie indicator.